Pazartesi, Mart 08, 2021
Yazı Boyutu

Güçlendirme Nedir ve Güçlendirme Kararı Hangi Kriterler İle Alınır?

Hasarlı yada hasarsız yapıların üzerinde taşımakta olduğu ve muhtemel servis süresi boyunca üzerine etkiyebilecek deprem, rüzgar gibi yüklere karşı performaslarının arttırılması amacıyla ile yapılan müdahelelere "yapı güçlendirmesi" denilmektedir. Ülkemiz bu konuda yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı ciddi bir bilgi ve birikim sahibidir. Bu bilgilerin ışığında 2007 Deprem Yönetmeliğinin içeriğinde "Deprem Güçlendirilmesi" belirli kurallara bağlanarak standartlar gelişmiştir.

Yapı güçlendirmesi kararının alınabilmesi için hassas bir inceleme süreci gerekmektedir. Güçlendirilmesi gereken yapıları iki sınıf içinde değerlendirilir;

1. Güçlendirme maliyetinin önemsiz olduğu yapılar (Tarihi yapılar, yıkıldığı takdirde yerine yeniden aynı yapının yapılmasının yönetmeliklerce mümkün olmayan yapılar, vs...)
2. Güçlendirme maliyetinin önemli olduğu yapılar (Konut, işyeri,vs...)

Güçlendirme maliyetinin önemli olduğu yapılarda aşağıdaki prosedür izlenilir;

Binaların güçlendirilmesi hassas bir iş olup, süreç yapının değerlendirilmesi ile başlar. Binalarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar öncelikle bu hizmeti alabileceklerine inandıkları bir inşaat mühendisliği bürosu ile irtibata geçmelidirler. Yapının varsa eğer mevcut projeleri belediye arşivlerinden çıkarttılarak ön inceleme yapılmalı, yapıdan karot numuneler alınmalı, donatı yerleşimleri değerlendirilmeli, proje-uygulama farklılıkları varsa irdelenmeli, zemin ile ilgili parametreler incelenmeli (yerel zemin sınıfı, kohezyon, içsel sürtünme açısı,vs...) ve öncelikle bir ön değerlendirme yapılmalıdır. Bu ön değerlendirme sonucunda projelendirme bürosunca yapının güçlendirilmesinin uygun olabileceği görüşü hakimse yapı sahiplerinin isteği doğrultusunda yapının güçlendirme projeleri hazırlanmalıdır. Hazırlanan projeler ile yapım maliyeti analizi yapılarak bir karar verilmelidir. Buradaki en önemli kriter güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetinin %50'sinin altında veya üstünde olması durumudur. Eğer %50 altında kalıyorsa "güçlendirme uygundur", %50'nin üstünde bir maliyet tablosu ortaya çıkıyorsa "güçlendirme uygun değil - yıkıp yeniden yapım değerlendirilmelidir" şeklinde değerlendirilmelidir.Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile