Pazar, Temmuz 12, 2020
Yazı Boyutu

DEPREM GERÇEĞİ VE GELECEĞİMİZ - Marmara Bölgesinde Deprem ve Faylar

İçerik Sayfaları
DEPREM GERÇEĞİ VE GELECEĞİMİZ
Dünyada ve Avrupada Deprem
Ülkemizde ve Balıkesir'de Deprem
Marmara Bölgesinde Deprem ve Faylar
Sanayi Bölgesi ve Fay Kırıkları
Yıkılan Medeniyetler, Kyzikos
Tarihsel Veri ve Çıkarılacak Dersler
Son Söz
Tüm Sayfalar

 

Sırada Marmara Bölgesi Aktif Fay Haritası. Kuzey anadolu fay sistemi ile Bandırma, Erdek ve 1/100.000'lik Balıkesir ve Çanakkale Çevre Düzeni Planında belirlenmiş Bandırma Sanayi Alanı tamamen tehdit altında. Bandırma ve Sanayi Alanının yukarısında 20-40km mesafede Kuzey Anadolu Fay Sisteminin dışında doğrudan Bandırma ve sanayi ilan edilen alanının ortasından geçen ve bir çok farklı kırığı içerisinde bulunduran Biga-Çan fay hattı, Bandırma - Gemlik arasında var olduğu bilinen fay kırığı, ayrıca Manyas-Gönen-Yenice hattı da devamlı deprem üreten fay kırıklarından. Kuzey Anadolu Fay Sisteminin güney kollar üzerinde enerji birikim peryodu, kuzeydeki kola göre daha uzun olmasına rağmen özellikle Bandırma ve Erdek için bu peryot dolmuş durumda. Bu konuyu devamlı bilgilerini basın önünde konuşan, anlatan bilim adamı sayısı azımsanmayacak kadar çok. Biraz sonra bu bilgiyi ortaya koyan bazı bilim adamlarının verilerini tarihsel bilgiler ile de birleştirerek değineceğiz.

Herhalde bakınca en garip gelen durum ise sanayi bölgesi ilan edilen alanda bulunan yan yana 3-4 tane fay kırığı.

Şu konuya değinmemiz gerekiyor. Biz inşaat mühendisleri kötü zeminlerde her türlü yapıyı yapabileceğimizi söyleriz. Ancak fay hattı veya fay kırığı üzerine yapı ve sanayi teşekkülü yapılmaz. Kötü zemin ifadesi üzerine oturulan zeminin taşıyıcılığını ifade eder, oysaki fay zonu üzerine yapı yapmak intihar gibidir.

1900 yılından itibaren 6 şiddetinden büyük Bandırma ve çevresinde oluşan depremler ve belirttiğim fay kırıklarını daha net gösteren bir görsel ;

 

Marmara Denizi ve etrafında yıkıcı olmuş tarihsel depremlerin TARİH - KONUM - KIRIĞIN ETKİLİ OLDUĞU UZUNLUK Haritası (1556 depremine dikkat) ;

Marmara bölgesinde ki yıkıcı olmuş depremlerin TARİH - KONUM - KIRIĞIN ETKİLİ OLDUĞU UZUNLUK Haritası