Pazartesi, Mart 08, 2021
Yazı Boyutu

27-09-2010 Tarihli Sığınak Yönetmeliği Değişikliği

3194 Sayılı imar kanununa göre düzenlenmiş bulunan imar yönetmeliklerine sığınaklarla ilgili ek yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

Tarih : 27.09.2010

Sayı : 27714

PDF Formatında yönetmelik değişikliği ile ilgili dosyayı açmak ve indirmek için TIKLAYINIZ

Temel anlamda yapılan değişiklikler ;

Onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde aşağıdaki özelliklerde bulunan yapılarda sığınak yapma zorunluluğu aranmaz. ;

a) 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,

b) Emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az konut dışı kullanımlı yapılarda,

c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda,

ç) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde,

d) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı ve geçici konaklama tesislerinden farklı kullanımları da içeren, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az tesislerde,

e) Emsal hesabına konu alanı 3000 m2’den az olan her türlü sanayi tesisleri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depo, antrepo, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri olarak belirlenen ve başkaca bir kullanım içermeyen yapılarda,

f) Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun güvenlik gerektiren ve önlem alınan yapılarda,

g) Tamamı 8 inci maddede belirlenen ölçü ve standartlarda yapılmış olan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılan tehlikelere karşı korunaklı olarak inşa edilen yapılarda,


Sığınak alanı hesabında ;

Her kişi için 1 m2 alan ayrılır. Bir mesken 4 kişi olarak sayılır. WC, Banyo gibi alanlar sığınak alanı hesabına girmez.