Cumartesi, Şubat 27, 2021
Yazı Boyutu

Yapı Denetim Sistemi Tüm İllerde Uygulanacak!

4708 Sayılı Yapı Denetim kanunu 01.01.2011 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacaktır. Daha önce Balıkesir'in de içinde bulunduğu 19 ilde uygulamada bulunan kanun böylece tüm illere yayılacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 20.04.2010 tarihinde Yapı Denetim Kanununun 11. maddesine göre bakanlar kuruluna  yapılan başvuruya istinaden 14.06.2010 tarihinde karar alınmış ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Bakanlar kurulu kararı ;


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/624
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanacağı iller hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20/4/2010 tarihli ve 1240 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/6/2010 TARİHLİ VE 2010/624 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.