Pazartesi, Mart 08, 2021
Yazı Boyutu

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nde Değişiklik - 05.02.2016

Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

5 Şubat 2016 Tarih ve 29615 sayılı Resmi Gazete ile "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Bilindiği üzere TMMOB Mimarlar Odasın başvurusu ile İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. Maddesi iptal edilmiş ve bu durum bir kaosa yol açmıştı. Bakanlık maddeyi yeniden yönetmeliğe "Geçici 10. Madde" olarak ekledi.

netmelik değişikliği aşağıdaki gibidir ;


YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 10 – 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/1/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.